Extension by best poker site the nr. 1 poker site.

Főoldal

(letöltés itt)

A vizsgálatokat a Promo-Med Kft. alvállalkozója végzi az alábbiak szerint:

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóhely megnevezése:

NR-Med Kft.

Eng. Szám: GY-02/NEP/00979-8/2016.

Rendelő címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. (volt DOMUS udvar)

Tel.: 06 / 20 - 33 - 616 - 00

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. honlap: http://naturarendelo.hu

___________________________________________________________________________

SZERZŐDÉS

 

Mely létrejött egyrészről a   NR-MED KFT. mint Megbízott, valamint

 

Név:  

Cím: 

Adószám: 

 

Mint Megbízó között az alul írott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

 

1.         A megbízó megbízza a NR-MED KFT.-t, hogy munkavállalói részére az 1993. évi XCIII. törvény 58. §-a által előírt, valamint egyéb rendeletekben, jogszabályokban előírt foglalkozás-  egészségügyi alapellátást az alábbiak szerint biztosítsa:

 

1.1.             A külön jogszabályban meghatározott munkakörialkalmassági és szűrővizsgálatok végzése,valamint az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése.

 

A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII. 1.) Korm.r. módosításáról (Tv. 18§. (6) b.;c.) alapján foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz szükséges kiegészítő orvosi vizsgálat TB finanszírozás terhére nemvégezhető, (tüdőszűrő, labor, szemészet, egyéb szakrendelések, széklet, virológia, munkahigiéniai labormunkakörnyezeti mérések) költsége a munkáltatót terheli. A munkáltató saját hatáskörében szabályozza az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően.

 

1.2.             A külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása.

 

1.3.             A külön jogszabályban meghatározottak szerint a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, évente  1 alkalommal, változás esetén soron kívül.

 

Ezen tevékenységhez a munkáltatónak biztosítania kell:

            - munkavédelmi szaktevékenységet végző személy közreműködését

                        - munkakörülményekkel kapcsolatos adatok, jegyzőkönyvek stb. hozzáférhetőségét

 

1.4.             Külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok végzése.

 

1.5.             A külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás.

 

1.6.             A külön jogszabályban meghatározottak szerint a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás.

 

1.7.             Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában.

 

1.8.             Közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, hygiénés feladatok megoldásában.

 

1.9.             Közreműködés az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében.

 

1.10.         Közreműködés a rehabilitációban.

 

1.11.         Közreműködés a munkáltató katasztrófa megelőző, elhárító, felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.

 

2.                  Az alapdíj összegébe nem tartozó (külön díjazás ellenében végzett szolgáltatások):

 

2.1.      Gépjárművezetői (1. és 2.csop.) és egyéb külön jogszabályban meghatározott speciális alkalmasság orvosi vizsgálata például: vízi jármű stb. melynek díjtételét a 336/2009. (XII. 29) kormányrendelet szabályozza.

 

3.                  A NR-MED KFT. vállalja, hogy a Megbízóval rendszeres kapcsolatot tart, és a Megbízó munkavállalóit a megbízott orvosi rendelőjében fogadja, előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés után. A bejelentkezés történhet személyesen, vagy a  06-20-33-616-00-as telefonszámon 8-16 óra között.

 

4.                  A Megbízó a szerződéskötés első napjától jogosult az ellátásra.

 

5.         Az ellátást a Megbízó a mellékelt lista (... fő) szerinti munkavállalói létszámra veszi igénybe az esetleges változásról 15 napon belül írásban értesítést küld. A Megbízó munkavállalói ... foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolt munkakörben dolgoznak.

 

5.1.      Az ellátás éves díja 9000Ft/fő/év minden kategóriában. Az árváltozást az http://üzemorvos.eu honlapon tesszük közzé.

 

5.2.      Az éves ellátási díj összegét a Megbízó, évente, számla ellenében, 10 napos átutalási határidővel fizeti be a NR-MED KFT. számlájára. (Számlaszám:17600035-00697017-00200004)

 

5.3.      Késedelmes fizetés esetén a Megbízó részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összege kerül felszámításra.

 

6.         A munkavállalói létszám változása esetén, munkaalkalmassági-vizsgálatonként számoljuk el a térítési díjat minden év utolsó hónapjában.

 

7.         A Megbízó köteles munkavállalóit a szükséges vizsgálatokra a jogszabályban előírt időpontokban elküldeni. A munkavégzés feltétele az üzemorvosi vizsgálat! A kötelező vizsgálaton meg nem jelent dolgozók éves díja megegyezik az 5.1. pont D osztállyal.

 

8.         A szerződés a 4. pontban megjelölt időponttól határozatlan időre szól.

 

9.                  A szerződés legalább 30 napos felmondási idővel mondható fel, úgy a Megbízó, mint a Megbízott részéről.

 

 

10.        A felek vállalják, hogy az egymásnak küldött adatokat, a megszerzésük után megfelelő biztonságban és az európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásaival összhangban tárolják.

 

Ügyintéző, kapcsolattartó neve:

 A cég tevékenységi területei (TEAOR számmal):

 A rendelő által ellátott telephelyek címe,:  

 

 

 

Győr, .........................................

 

................................ foglalkozás-egészségügy szakorvos

................................ megbízó

PR design 2013. Joomla templates 2.5.